intwax (1).jpg

Välkommen  till en behandling hos mig!

Du har bokat en tid hos byMika för en behandling. 

Vår salong ligger i Sundbybergs centrum 2 minuter från T-banan.

Adressen är Gjuteribacken 12. Här är adress och vägbeskrivning.

För intimblekning eller massage behövs det inga särskilda förberedelser.

 

Nedanstående information gäller dig som kommer på vaxning.

För bästa resultat ska håret på området som ska vaxas vara max 5 mm långt.

Om håret är längre kan det göra mer ont vid vaxning och hårstråna kan brytas

av istället för att ryckas bort med roten. Trimma gärna håret så att det inte är

längre än 5 mm.  

Bedövning kan minska smärtan upp till 80% (graden är individuell förstås).

Särskilt om det här är första gången du vaxar dig kan det vara skönt att vara lite bedövad.

Du kan köpa till en bedövning med en starkt bedövningsspray på plats. Denna spray eliminerar minst hälften av smärtan. Du kan även sköta bedövningen själv eller maximera effekten genom att göra en förberedande bedövning själv innan besöket. Även om du gör en bedövning själv, kan du fortfarande köpa till bedövningen på salong också. Då känner du verkligen ingenting.

Så här gör du för att bedöva själv:

På apoteket kan du köpa en bedövande kräm som innehåller både lidokain och prilokain, exempelvis Tapin eller Emla. Dessa kostar kring 70 kr. 

Tvätta området som ska vaxas med tvål och vatten och låt torka helt och hållet.

Applicera sedan hela tuben på området som ska vaxas ca. en timme innan behandlingen. Lägg extra mycket precis ovanför könet. Smörj inte slemhinnorna, men väl på hela området, glöm inte mellangården. På baksidan behövs det mycket mindre bedövning än framme. Om det verkar som att salvan inte räcker, strunta i att smörja in den bakre skåran. 

Fodra sedan ett par tajta trosor/kalsonger (ej string) med plastfolie. Ta dessa på dig och låt dem sitta på tills du kommer till mig. Du kan känna värme på området, det är helt normalt. Packa med dig ett par lösa underkläder av bomull.

Ta sedan två värktabletter med olika verksamma ämnen, exempelvis en Alvedon (paracetamol) och en Ipren (ibuprofen). Ta inte preparat med acetyl-salicylsyra (Treo, Magnecyl, Treo Comp). Ta inte heller en kombinationspreparat som innehåller koffein.

Drick inte kaffe, energidryck, mjölk eller alkohol på minst fyra timmar innan behandlingen! 

Mjölk försämrar bedövningseffekten. Koffein och alkohol ökar risken för små blödningar.

Har du frågor eller är försenad, ring 0760 53 68 33.

Välkommen!

xtapin.jpg
5234.jpg
xpills.jpg
image.png
 

ENGLISH

Welcome to byMika

You have an appointment at byMika booked.

Our salon is located centrally in Sundbyberg at Gjuteribacken 12,

just 2 minutes from the subway station. Here is the Address and directions.

Intimate Bleaching

No special preparations are needed for intimate bleaching.

Intimate Waxing

For the best results, the hair on the area to be waxed should be a maximum of 5 mm long. If the hair is longer, it can hurt more when waxing and the hair can be broken off instead of being pulled away with the root. Please trim the hair so that it is not longer than 5 mm.

Topical anesthesia can reduce the pain up to 80% (the degree is individual of course). Especially if this is your first time waxing, it can be nice to be a little numbed. At the salon you can buy a topical anesthesia with a very potent numbing spray. You can also do the numbing at home if you follow the instructions below. Even if you would numb at home, you can still buy the anesthesia on site, then you won't feel anything.

Here's how to numb:

At the pharmacy you can buy an anesthetic cream that contains both lidocaine and prilocaine, such as Tapin or Emla. These cost around SEK 70. 

Wash the area to be waxed with soap and water and allow to dry completely. Then apply the entire tube to the area to be waxed approx. one hour before treatment. Put extra much just above the clitoris / penis root area. Do not lubricate the mucous membranes, but well on the whole area and do not forget the diaphragm.

On the back side much less anesthesia is needed than on the front. If it seems that the ointment is not enough, ignore lubricating the back notch.

Then line a pair of tight panties / underpants (no string) with a plastic wrap. Put then these on you and let them sit on until you come to me. You can experience a bit heat on the area, it is completely normal. Pack also a pair of loose cotton underwear with you to use after waxing.

Then take two painkillers with different active substances, for example one Alvedon (paracetamol) and one Ipren (ibuprofen). Do not take preparations with acetylsalicylic acid (Treo, Magnecyl, Treo Comp). Also, do not take a combination product that contains caffeine.

Do not drink coffee, energy drinks, milk or alcohol for at least four hours prior to the treatment! Milk impairs the anesthetic effect. Caffeine and alcohol increase the risk of minor bleedings.

If you have further questions or are late, call 0760 53 68 33.

 

Welcome!